Trên trời có vảy tê tê Có ông bảy vợ không chê vợ nào Một vợ tát nước bờ ao Phải trận mưa rào đứng núp bụi tre Một vợ thì đi buôn bè Cơn sóng cơn gió

Question

Trên trời có vảy tê tê
Có ông bảy vợ không chê vợ nào
Một vợ tát nước bờ ao
Phải trận mưa rào đứng núp bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Cơn sóng cơn gió nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may cơn táp nó vồng lên trên …
Than rằng đất hỡi trời ơi
Trời cho bảy vợ như tôi
Hãy trình bày nội dung , nghệ thuật , phê phán điều gì trong bài ca dao
Hộ mk vs ạ

in progress 0
Mít Mít 2 days 2021-07-22T21:48:03+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T21:49:08+00:00

  Nội dung:

  Nói về tục lệ một chồng nhiều vợ của ngày xưa cũ (tục đa thê)
  Nghệ thuật:

  + Nói quá  (Cơn sóng cơn gió nó đè xuống sông, Chẳng may cơn táp nó vồng lên trên)

  + Nhân hóa (cơn gió nó đè, cơn táp nó vồng)

  + Điệp ngữ ( một vợ, buôn,…)

  Bài ca dao trên phê phán:

  => Phê phán thói lười nhác, đa thê của con người trong xã hội xưa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )