trên quãng đường AB dài 120 km có một xe máy đi từ A về B và một xe đạp đi từ B về Akhởi hành cùng lúc với nhau . Sau 2 giờ cùng chuyển động thì hai x

Question

trên quãng đường AB dài 120 km có một xe máy đi từ A về B và một xe đạp đi từ B về Akhởi hành cùng lúc với nhau . Sau 2 giờ cùng chuyển động thì hai xe gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi xe biết vận tốc xe máy gấp 4 lần vận tốc xe đạp ?

in progress 0
Nguyệt Ánh 2 tháng 2021-05-04T23:46:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

 1. Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h, x>0)

  thì vận tốc của xe đạp là x:4 (km/h)

  Quãng đường xe máy đi từ A đến chỗ gặp nhau là: 2x (km)

  Quãng đường xe đạp đi được từ B đến chỗ gặp nhau là: x/2 (km)

  Vì quãng đường AB dài 120 km nên ta có:

                  2x+x/2=120

               ⇔4x+x=240

               ⇔5x=240

               ⇔x=48 (thỏa mãn)

  ⇒Vận tốc xe máy là 48 km/h

  ⇒Vận tốc xe đạp là 12 km/h

  Cho mk 5 sao và ctlhn nha

 2. Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Tổng vận tốc của hai xe là:
             120 ÷ 2 = `60` (km/giờ)

   Từ đây, ta có bài toán dạng “Tổng – tỉ”.

   Tỉ số vận tốc của xe máy và vận tốc của xe đạp là: $\frac{4}{1}$.

   Ta coi vận tốc của xe máy là `4` phần bằng nhau và vận tốc của xe đạp là `1` phần như thế. (Câu này là lý luận, thay thế cho sơ đồ)

   Tổng số phần bằng nhau là:

            4 + 1 = 5 (phần)

   Vận tốc của xe máy là:
            60 ÷ 5 × 4 = `48` (km/giờ)

   Vận tốc của xe đạp là:
            60 – 48 = `12` (km/giờ)

                 Đ/S.

   Cho mik xin 5* và `ctlhn` nhé.
  Chúc bạn học tốt!

             

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )