Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O , vẽ 2 tia Oa và Ob sao cho góc aOx = 150° và góc boy = 60° a) Tính số đo góc aOy b) Chứng tỏ rằ

Question

Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O , vẽ 2 tia Oa và Ob sao cho góc aOx = 150° và góc boy = 60°
a) Tính số đo góc aOy
b) Chứng tỏ rằng Oa là tia phân giác của yOb

in progress 0
Trúc Chi 9 months 2021-04-27T11:41:13+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T11:42:37+00:00

   Đây bạn nhé

  chúc bạn học tốt

  tren-nua-mat-phang-bo-la-duong-thang-y-di-qua-diem-o-ve-2-tia-oa-va-ob-sao-cho-goc-ao-150-va-goc

  0
  2021-04-27T11:43:06+00:00

  Ta thấy góc xOy là góc bẹt nên có số đo  là 180 độ

  a) Trên mặt phẳng bờ xy có góc xOy>xOa

  => Tia Oa nằm giữa Ox và Oy

  Ta có Góc aOy= góc xOy – góc xOa

           Góc aOy=180độ – 150độ 

           Góc aOy=30độ(1)

  b) Trên mặt phẳng bờ xy có góc bOy > góc aOy

  => Tia Oa nằm giữa Ob và Oy

  Ta có Góc bOa= bOy – aOy

           Góc bOa=60độ – 30độ 

           Góc bOa=30độ (2)

  Từ (1) và (2) ta có góc bOabOa= góc aOy và Oa; nằm giữa Ob và Oy

  Vậy ta có Oa là tia phân giác của bOybOy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )