Trên một trụ rỗng khối lượng m = 1kg người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của cuộn

Question

Trên một trụ rỗng khối lượng m = 1kg người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của cuộn dây được gắn trên một giá cố định. Để trụ rơi dưới tác dụng của trọng lực, lấy g = 10m/s2. Sức căng của dây treo

in progress 0
Thông Đạt 6 months 2021-07-21T01:26:20+00:00 1 Answers 1564 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:27:25+00:00

  Answer:

  T = 5 N

  Explanation:

  m = 1 kg

  g = 10 m/s²

  I = mr² (hình trụ có thành mỏng)

  Cho h = 1m

  mgh = ½mv² + ½Iω²

  mgh = ½mv² + ½(mr²)(v/r)²

  mgh = ½mv² + ½mv²

  mgh = mv²

     gh = v²

       a = v²/2h = gh / 2h = g/2

       α = a/r = g/2r

   τ = Iα

  Tr = (mr²)(g/2r)

  T = (m)(g/2) = 1(10)/2 = 5 N

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )