Trên cùng một nửa mặt phẳng tia Ox vẽ tia Oy và oz sao cho xOy = 40° xOz 80° A) Trong ba tia Ox , Ot , tia nào nằm giữa 2 tia

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng tia Ox vẽ tia Oy và oz sao cho xOy = 40° xOz 80° A) Trong ba tia Ox , Ot , tia nào nằm giữa 2 tia b)tính góc yoz
c)vẽ tia Om là tia đối của Oy .tính góc Mox

in progress 0
Vodka 9 months 2021-05-10T12:04:41+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T12:06:14+00:00

  Đúng 100%

  Xin câu trả lời hay nhất nhé!

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-tia-o-ve-tia-oy-va-oz-sao-cho-oy-40-oz-80-a-trong-ba-tia-o-ot-tia-na

  0
  2021-05-10T12:06:20+00:00

  Đáp án:

   Gui ban

  Giải thích các bước giải:

   

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-tia-o-ve-tia-oy-va-oz-sao-cho-oy-40-oz-80-a-trong-ba-tia-o-ot-tia-na

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )