Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho xOy = 25 độ ; xOz = 65 độ a ) Tính yOz b ) CMR Oy là tia phân giác của xOz V

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho xOy = 25 độ ; xOz = 65 độ
a ) Tính yOz
b ) CMR Oy là tia phân giác của xOz
Vẽ hình và giải giúp e ạ

0
bonexptip 2 years 2021-05-10T04:05:43+00:00 0 Answers 4 views -1

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )