Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O, vẽ các tia Om, On, Ot, sao cho góc xOm=45 độ, góc yOn= 105 độ, góc xOt=60 độ a)chứng tỏ rằ

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O, vẽ các tia Om, On, Ot, sao cho góc xOm=45 độ, góc yOn= 105 độ, góc xOt=60 độ
a)chứng tỏ rằng tia Ot nằm giữa hai tia Om và On
b)chúng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc mOn

in progress 0
Thành Công 9 months 2021-05-07T12:06:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T12:08:13+00:00

  Đáp án:

   Gui ban

  Giải thích các bước giải:

   

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-bo-la-duong-thang-y-di-qua-o-ve-cac-tia-om-on-ot-sao-cho-goc-om-45-d

  0
  2021-05-07T12:08:32+00:00

  Lời giải:

  a) $\text{∠xOn }$ $= 180° – ∠yOn$

                $\text{= 180° – 105°}$

                $\text{= 75°}$

  $\text{Ta có:}$ $\text{∠xOm < ∠xOt < ∠xOn}$ $\text{( 45° < 60° < 75° )}$

  $\text{⇒ Ot nằm giữa hai tia Om và On}$

  b) $\text{Ta có: ∠mOt = ∠xOt – ∠xOm}$

                          $\text{= 60° – 45°}$

                          $\text{= 15° (1)}$

  $\text{∠nOt = ∠xOn – ∠xOt}$

            $\text{= 75° – 60°}$

            $\text{= 15° (2)}$

  $\text{Từ (1) và (2) suy ra:}$

  $\text{∠mOt = ∠nOt = 15°}$

  $\text{⇒ Ot là tia phân giác của ∠mOn}$

                                                                                                        Study well!!!

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-bo-la-duong-thang-y-di-qua-o-ve-cac-tia-om-on-ot-sao-cho-goc-om-45-d

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )