Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy=60 xOz=30.1 Tính số đo của zOy .2 Tia Oz có là tia phân giác

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy=60 xOz=30.1 Tính số đo của zOy .2 Tia Oz có là tia phân giác của xOy ko ? vì sao ? 3 Gọi Ot là tia đối của tia Oz . Tính số đo của tOy

in progress 0
Trung Dũng 9 months 2020-10-20T17:32:44+00:00 3 Answers 205 views -2

Answers ( )

  0
  2020-10-20T17:34:37+00:00

  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox,có ∠xOz < ∠xOy ( 30 độ < 60 độ ) nên Oz nằm giữa ∠x0y

  ⇒           ∠xOz + ∠zoy = ∠xoy

  Thay số :    30 độ + ∠zOy = 60 độ

                                    ∠zOy = 60 độ – 30 độ

               Vậy                     ∠zOy = 30 độ

  Ta có : ∠xOz = 30 độ (đề bài)                       (1)

             : ∠zOy = 30 độ (Chứng minh trên)     (2)

             : Oz nằm giữa ∠x0y                             (3)

                             Từ (1) , (2) và (3)   ⇒ Oz là tia phân giác của ∠xOy.(đpcm).

  Ta có : Ot là tia đối của tia Oz (đề bài)

  ⇒ ∠zOt = 180 độ

  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia zt có ∠zOy < ∠zOt ( 30 độ < 180 độ ) nên 0y nằm giữa zt

  ⇒             ∠zOy + ∠tOy = ∠zOt

   Thay số : 30 độ + ∠tOy = 180 độ

                                  ∠tOy = 180 độ – 30 độ

                Vậy            ∠tOy  =      150 độ

  Chú thích : ∠ là góc.

              

   

  0
  2020-10-20T17:34:39+00:00

  Đáp án:

   1. $\widehat {zOy} = {30^0}$

  2. Có là tia phân giác.

  3. $\widehat {yOt} = {150^0}$

  Giải thích các bước giải:

   1. Ta có:

  Oz,Oy cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox và $\widehat {xOz} < \widehat {xOy}$

  $\to $ Oz nằm giữa Ox và Oy.

  Khi đó:

  $\widehat {xOy} = \widehat {xOz} + \widehat {zOy} \Rightarrow \widehat {zOy} = \widehat {xOy} – \widehat {xOz} = {60^0} – {30^0} = {30^0}$

  Vậy $\widehat {zOy} = {30^0}$

  2. Ta có:

  Oz nằm giữa Ox và Oy; $\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = {30^0}$

  $\to Oz$ là tia phân giác $\widehat {xOy}$

  Vậy $Oz$ là tia phân giác $\widehat {xOy}$

  3. Ta có:

  Ot và Oz là 2 tia đối nhau.

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow {180^0} = \widehat {zOt} = \widehat {zOy} + \widehat {yOt}\\
   \Rightarrow \widehat {yOt} = {180^0} – \widehat {zOy} = {180^0} – {30^0} = {150^0}
  \end{array}$

  Vậy $\widehat {yOt} = {150^0}$

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-bo-la-duong-thang-chua-tia-o-ve-hai-tia-oy-va-oz-sao-cho-oy-60-oz-30

 1. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo trên cùng một nửa mặt phẳng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )