Trẻ – già ; đi – trở lại ; ngẩng – cúi a, Các cặp từ trái nghĩa đó dựa trên cơ sở chung nào? b, Em hiểu nghĩa của các cặp từ trên như thế nào Giúp mi

Question

Trẻ – già ; đi – trở lại ; ngẩng – cúi
a, Các cặp từ trái nghĩa đó dựa trên cơ sở chung nào?
b, Em hiểu nghĩa của các cặp từ trên như thế nào
Giúp mik với

in progress 0
Mít Mít 2 months 2021-07-30T08:19:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:21:00+00:00

  Trẻ – già cơ sở chung là : chỉ về tuổi tác

  Đi – trở lại cơ sở chung : Chỉ hướng đi 

  Ngẩng – cúi cơ sở chung là : chỉ hoạt động của đầu 

  b, Em hiểu nghĩa của các cặp từ trên : Chúng trái nghĩa hoàn toàn với nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )