Trạng ngữ có những công dụng gì?. Nêu những trường hợp có thể tách trạng ngữ thành những câu riêng

Question

Trạng ngữ có những công dụng gì?. Nêu những trường hợp có thể tách trạng ngữ thành những câu riêng
trang-ngu-co-nhung-cong-dung-gi-neu-nhung-truong-hop-co-the-tach-trang-ngu-thanh-nhung-cau-rieng

in progress 0
Phúc Điền 3 months 2021-06-24T12:09:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T12:11:05+00:00

  Trạng ngữ có những công dụng gì?

  -Trạng ngữ là thành phần phụ của câu,bổ sung ý ngĩa về thời gian, địa điểm , mục đích, … cho các tình huống cụ thể.

  Nêu những trường hợp có thể tách trạng ngữ thành những câu riêng?

  Người ta có thể tách trạng ngư( thường là trạng ngữ ở cuối câu) để nhấn mạnh ý, chuyển ý, hoặc thể hiện những tình hướng, cảm xúc nhất định trong văn chương

  0
  2021-06-24T12:11:17+00:00

  Công dụng:

  + Bổ sung ý nghĩa cho vế đứng sau nó 

  + Đứng riêng: nhấn mạnh cho trạng ngữ 

  + Chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn 

  Trạng ngữ có thể tác ra đứng riêng. Nếu cần nhấn mạnh thời gian, địa điểm hoặc nơi chốn thì trạng ngữ sẽ nằm một câu riêng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )