Trái nghĩa với thật thà: ( Tìm từ nhé , ko cần nhiều , 3-4 từ thôi) Đồng nghĩa với thật thà:

Question

Trái nghĩa với thật thà:
( Tìm từ nhé , ko cần nhiều , 3-4 từ thôi)
Đồng nghĩa với thật thà:

in progress 0
Eirian 3 weeks 2021-08-27T06:46:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T06:47:53+00:00

  Trái nghĩa với thật thà:

  – Giả dối , lừa dối , lừa đảo,…….

  Đồng nghĩa với thật thà:

   – Chân thật, trung thực, thành thật,……

  0
  2021-08-27T06:47:54+00:00

  1)Từ trái nghĩa với thật thà:

  Dối trá , hung dữ, lớn lao, sâu rộng, tối tăm,…

   2)Đồng nghĩa với thật thà:

  Trung thực, ngay thẳng, thẳng thắng, …

  Cho mk ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )