Trách nhiệm của bản thân trong vc bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường sống của mình

Question

Trách nhiệm của bản thân trong vc bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường sống của mình

in progress 0
Hưng Khoa 4 days 2021-07-18T23:29:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T23:30:45+00:00

  Trách nhiệm của bản thân trong vc bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường sống của mình là: 

  – Phải chung tay bảo vệ môi trường cùng mọi người

  – Ko đc xả rác hoặc làm gì ảnh hưởng đến môi trường

  – Nếu thấy có người xả rác thì phải nhắc họ để học ko tái phạm nữa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )