Trả lời hết=> hay nhất. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim? Không bố mẹ nào phản

Question

Trả lời hết=> hay nhất.
Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên
nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?
Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?
Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

in progress 0
Khải Quang 8 months 2021-06-22T02:49:28+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T02:50:38+00:00

  -Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

  ==> Đáp án : Bạn phải đợi chim bay đi thôi.Chịu khó nhé..

  -Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo -viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?

  ==> Đáp án: Vì đây là lớp học trong trại  trẻ mồ côi nên ko có bố mẹ.

  -Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

  ==> Đáp án : Tàu điện không có khói.

  0
  2021-06-22T02:51:08+00:00

  Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

  => Khi tới gần nhánh cây, con chim kháng vệ chúng bay đi mất mà ta vẫn có thể lấy nhánh cây mà không động vào con chim.

  Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?

  => Do chúng ko có bố mẹ bao bọc, chúng là đứa trẻ lang thang và ở trại mồ côi.

  Vì chúng không phải con của họ hoặc chúng bị mắc lỗi nên giáo viên phạt, một trường hợp nữa khẳng định rằng giáo viên làm mọi điều đều đúng

  Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

  => Tàu điện không có khói vì đã cải tiến hơn tàu hỏa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )