Trả lời giúp mình với

Question

Trả lời giúp mình với
tra-loi-giup-minh-voi

in progress 0
Khánh Gia 11 months 2020-10-30T23:47:50+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T23:49:14+00:00

  Đáp án:

  $\not \exists x$ thỏa mãn đề bài.

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\begin{array}{l}
  {2^{x + 1}} + {4^{x + 3}} = 64\\
   \Leftrightarrow {2^{x + 1}} + {\left( {{2^2}} \right)^{x + 3}} = 64\\
   \Leftrightarrow {2^{x + 1}} + {2^{2x + 6}} = 64\\
   \Leftrightarrow {2^{x + 1}}\left( {1 + {2^{x + 5}}} \right) = 64\left( 1 \right)
  \end{array}$

  Nhận xét:

  $x \in N \Rightarrow x + 5 > 0 \Rightarrow \left( {1 + {2^{x + 5}}} \right)\not  \vdots 2$

  Như vậy:

  $\left( 1 \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  1 + {2^{x + 5}} = 1\\
  {2^{x + 1}} = 64
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {2^{x + 5}} = 0\\
  {2^{x + 1}} = {2^4}
  \end{array} \right.\left( {voli,{2^{x + 5}} > 0,\forall x \in N} \right)$

  Vậy $\not \exists x$ thỏa mãn đề bài.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )