Trả lời giúp mình, mình đag cần gấp. Nhớ là phân tích chủ ngữ, vị ngữ. chủ ngữ nhỏ, vị ngữ nhỏ

Question

Trả lời giúp mình, mình đag cần gấp.
Nhớ là phân tích chủ ngữ, vị ngữ. chủ ngữ nhỏ, vị ngữ nhỏ
tra-loi-giup-minh-minh-dag-can-gap-nho-la-phan-tich-chu-ngu-vi-ngu-chu-ngu-nho-vi-ngu-nho

in progress 0
Yến Oanh 4 months 2021-05-26T08:26:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T08:27:19+00:00

  Phân tích :

  -Ở việc làm nhỏ đó , /chúng ta

             TN                            CN

  /càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người kính

                  VN1                                  VN2

   trọng như thế nào người phục vụ.

  0
  2021-05-26T08:28:07+00:00

  * Câu: ” Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. “

  + ” Ở việc làm nhỏ đó “ là trạng ngữ chỉ cách thức, phương tiện.

  + ” chúng ta “ là chủ ngữ.

  + ” càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người. “ là vị ngữ 1.

  + ” và “ là quan hệ từ nối.

  + ” kính trọng như thế nào người phục vụ…” là vị ngữ 2.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )