Trả lời caau 3 a Mk đag gấp mai phải nộp

Question

Trả lời caau 3 a
Mk đag gấp mai phải nộp
tra-loi-caau-3-a-mk-dag-gap-mai-phai-nop

in progress 0
Orla Orla 1 month 2021-08-12T13:06:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T13:07:38+00:00

  a) Em quẹt que diêm thứ 3 là câu ghép.

  Chủ ngữ : Em

  Vn: Quẹt que diêm thứ 3.

  Theo mih là vậy :)))

           CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

  0
  2021-08-12T13:08:00+00:00

  a/ câu ghép là từ hàng ngàn ngọn nến rực……..nhưng diêm tắt 

  b/ từ láy tượng hình là : từ cuối đoạn 1 hết đoạn 2 và đầu đoạn 3 

  c/ qua câu chuyện này tác giả muốn gửi tới đừng sống  chỉ cho mk hãy nghĩ cho người khác, giúp đỡ những bạn bè khó khăn , yêu thương nhau chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )