tổng số hạt p, n, e của nguyên tử X của nguyên tố R là 92, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 5 hạt. Y là đồng vị của X,

Question

tổng số hạt p, n, e của nguyên tử X của nguyên tố R là 92, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 5 hạt. Y là đồng vị của X, có tổng số hạt p, n, e nhiều hơn X là 2 hạt. Biết nguyên tố R chỉ có 2 đồng vị X,Y và có nguyên tử khối trung bình là 63,54
a/ viết kí hiệu nguyên tử của X,Y
b/ tính % số nguyên tử của đồng vị X,Y của nguyên tố R
c/ viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R
d/ tính khối lượng của 0,25 mol R
-Làm giúp em với, em cảm ơn trước

in progress 0
Eirian 1 year 2020-10-31T15:13:25+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:15:22+00:00

  a) Ta có: 

  pX+eX+nX=92 ⇔ 2pX+nX=92 (1)

  nX-pX=5 ⇒ nX=5+pX (2)

  Thay (2) vào (1) ⇒ 2pX+5+pX=92

  ⇒ pX=29 ⇒ nX=34 

  ⇒ $A_{X}=pX+nX=29+34=63$

  ⇒ X là Cu (đồng)

  Y là đồng vị của X nên số p, e của Y=29

  ⇒ nY=nX+2=34+2=36

  ⇒ $A_{Y}=pY+nY=29+36=65$

  ⇒ Kí hiệu nguyên tử
  b) Gọi a là số % của đồng vị Cu-63, ta có:

  $A_{tb}=\frac{63a+65.(100-a)}{100}=63,54$
  ⇒ a=73%
  Vậy % của Cu-63 là 73%, của Cu-65 là 27%

  0
  2020-10-31T15:15:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 92 trần thái tông các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )