Tổng của ba số là 36. Biết rằng trung bình cộng của số thứ hai bằng số trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba. Tìm số thứ hai.

Question

Tổng của ba số là 36. Biết rằng trung bình cộng của số thứ hai bằng số trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba. Tìm số thứ hai.

in progress 0
Sapo 9 months 2020-10-30T15:01:45+00:00 2 Answers 147 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T15:02:51+00:00

                                                 bài giải :

  số thứ hai là :

  36 : 3 = 12 

  đáp số : 12

  0
  2020-10-30T15:03:06+00:00

  Ta có :

  Số thứ hai bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba

  Nên tổng của số thứ nhất và số thứ ba gấp `2` lần số thứ hai

  Vậy tổng `3` số sẽ gấp `3` lần số thứ hai

  Số thứ hai là: 

  `36 ÷ 3 = 12`

  Học tốt !

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )