Tóm tắt văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” và “Sự tích Hồ Gươm”

Question

Tóm tắt văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” và “Sự tích Hồ Gươm”

in progress 0
Eirian 10 months 2021-01-07T18:30:02+00:00 3 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-07T18:31:54+00:00

  Bài làm:

    Vào đời Hùng Vương thứu 18 có một ng con gái xinh đẹp tuyệt trần tên MỊ Nương.Nhà vua rất yêu quý nàng nên muốn chọn cho nàng 1 ng chồng.

   Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. Một ng là Sơn Tinh ở vùng núi cao. Một ng là Thủy Tinh ở vùng nước thẳm. Hai ng có tài sức ngang nhau. Vua k biết chọn ai nên ra lệnh sắm sính lễ. Ngày mai ai mang những thứ này tưới trc sẽ đc cưới mị nương. Sính lế là: một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng voi chín ngà, gà chín cựa ngựa chín hồng mao. Mỗi thứ 1 đôi.Hai chàng vâng . 

  Tờ mờ sáng hôm sau. Sơn tinh mang lễ vật đến trc được lấy mị nương về.  Sơn Tinh đến sau không lấ đc mị nương nổi giận đêm quân đánh sơn tinh. Hai bên gaio chiến rất quyết liệt. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì Sơn Tinh dâng núi cao bấy nhiêu. Hay bên giao chiến mấy tháng trời. Nhưng sơn tinh đuối sức đành rút binh. Từ đó, hằng năm Thủy Tinh dâng nước lên đánh sơn tinh để cướp mị nương nhưng đều thất bại!

  Sự tích hồ gươm.

    Vào thười đó. Giặc Minh đạch ách đô hộ ở nước ta. Chúng hành hạ dân ta như cỏ rác. Dân ta rất căm thù chúng.Vào bấy giờ ở vùng Làm sơn. Nghĩa quân nhiều lần nổi dậy để chiến đầu nhưng do thế lực yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua.

   Thấy tìn cảnh nước nên đức long Vương quyết định cho dân ta mượn gươm. Một hôm có ng đánh cá tên Lê Thận. Đánh cá dưới Bãi vắng bỗng thấy có gì đó nặng nặng. Cứ 1 lần 2 lần rồi 3 lần. Thấy lạ thận kéo lên xem. Thận đưa đến cạnh mồi lửa thì thấy đó là 1 lưỡi gươm.

   Từu đó thận hăng hái gia nhập đàn quân. Một lần Lê Lợi đến nahf Lê Thận  thì thấy thanh gươm sáng lên. Lê lợi cầm lên thấy hai chữ thuận thiên. Một lần bị giặc đuổi đàn quân chia ngã ra. lê lợi chạy lên rừng bỗng thấy có gì đó sáng trên cây đa. Trèo lên lấy lê lượi mới biết đó alf chuôi gươm nạm ngọc. Nghĩ đến lưỡi gươm kia. Lê lợi giắc gươm vào lưng rồi đi.

   Ba ngày sau mn gặp nhau. Lê lợi lấy thửu chuôi gươm tra avof lưỡi gươm thì rất vừa. Từ đó, nhờ lưỡi gươm mà đoàn quân đã giết sạch giặc. Một hôm khi lê lợi đã làm vua. Khi dạo thuyền rồng ra giữa hồ. Lúc này Long Vương sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm. Ràu vàng ngoi lên và Lê lỢi đã trả gươm lại. Rùa ngặm gươm và lặn xuống nước. Bây giờ ng ta vẫn còn thấy vậy sáng le lới dưới đấy hồ. Từ đó hồ mnag tên là Hồ Gươm hay Hồ hoàn Kiếm!

  @Sinh tố! hcus bn hok tốt!

  0
  2021-01-07T18:31:59+00:00

  Sơn Tinh, Thủy Tinh

  Đời Hùng Vương thứ … có một nàng công chúa tên Mị Nương. Nàng xinh đẹp tuyệt trần,bản chất hiền lành,lương thiện nên được nhiều người yêu quý.Vua cha mong muốn có được chàng rể tốt cho con gái mình . Một hôm , có 2 chàng trai đến cầu hôn . Một người là Sơn Tinh – chúa vùng non cao . Người kia là Thủy Tinh – Vua miền nước thẳm . 2 người vừa tài giỏi khiên Vua Hùng rất băn khoăn.Sau cùng, vua nói : ” Hai người đều vừa ý ta nhưng ta chỉ có 1 người con gái, vậy ngày mai nếu ai mang được 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng,voi chín ngà,gà chín cựa,ngựa chín hồng mao đến trước ta sẽ gả con gái cho ! ” Sáng hôn sau,Sơn Tinh đến trước và cưới được Mị Nương . Thủy Tinh đến sau ko lấy được vợ bèn đem quân cướp Mị Nương . Kết quả , Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu , Sơn Tinh lại dùng phép biến núi cao bấy nhiêu . Đánh thua , Thủy Tinh đành rút quân nhưng hàng năm vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh

  Sự tích Hồ Gươm

  Ngày ấy , Giặc Minh xấm lấn bờ coi nước ta . Ở vùng lam Sơn,nghĩa quân nhiều lần nổi dậy nhưng vì sức còn yếu,lương thực,vũ khí lại không đủ nên quân ta nhiều lần thua thiệt . Cùng lúc đó,ở Thanh Hóa có 1 người làm nghề đánh cá tên là Thận . Một hôm Thận ra đánh cá như thường lệ ,nhưng kì lạ khi vớt lưới lên,Thận thấy có thứ gì đó dính phải lưới của mik.Thận liền vứt thanh kiếm xuống ,nhưng đến lần thứ ba vẫn là thanh sắt ấy . Thận liền đem thanh sắt ấy về,khi soi đèn mới biết đó là 1 thanh gươm sắc . Sau Thận gia nhập đội khởi nghĩa .Lần chủ tướng Lê Lợi ị giặc đuổi,phải núp sau cây đa,thì thấy trên ngọn cây có thứ gì đó phát sáng.Hóa ra là một cái chuôi gươm .Có lần chủ tướng Lê Lợi ghé vào nhà Thận thì thấy thanh gươm dạo nọ phát sáng ở góc nhà . Lê Lợi lại gần thì thấy dòng chữ : Thuận Thiên . Lê lợi kể chuyện thấy chuôi gươm cho mọi người nghe , khi lấy chuôi gươm thì thấy vừa như in .Thận liền đem thanh gươm dâng lên cho Lê Lợi : ” Đây là trời có ý phso thác sự nghiệp này cho minh công” Từ khi có gươm thần trong tay ,quân ta bách chiến bách thắng.Khi giặc đã dẹp yên,bấy giờ Lê Lợi đã là vua,có dịp ghé qua hồ Tả Vọng thì thấy có 1 con rùa vàng từ từ ngoi lên nói : ” Xin Bệ Hạ hoàn gươm cho Long Quân ” Biết ý, Lê Lợi bèn kêu thyền đi chậm rồi hoàn trả chiếc gươm thần cho rùa . Rùa nhận gươm liền lặn xuống biển nhưng người ta vẫn thấy có thứu j đó sáng le lói dưới mặt hồ . từ đó hồ tả vọng có tên là hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm

  0
  2021-01-07T18:32:10+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tóm tắt văn bản sơn tinh thủy tinh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )