tóm tắt truyện treo biển lưu ý : ko chép mạng

Question

tóm tắt truyện treo biển
lưu ý : ko chép mạng

in progress 0
Thiên Di 4 months 2021-05-26T04:01:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T04:03:02+00:00

  Gửi bợn:

  Truyện “Treo biển” đã tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu bản lĩnh, thiếu suy nghĩ độc lập khi làm việc, cũng như khi nghe người khác góp ý, nhận xét. Đó là những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe ý kiến của người khác.

  #Chuc_ban_hoc_tot

  #No_copy

  ~Boo~

  0
  2021-05-26T04:03:44+00:00

  `-`Một cửa hàng bán cá biển có đề mấy chữ : “Ở đây có bản cá tươi”. Khi nghe người ta nói ở đây bán cá ươn hay sao mà phải đề biển là cá tươi, nhà hàng bỏ chữ “tươi” đi còn: “Ở đây có bán cá”. Đến khi nghe người ta nói chẳng nhẽ ra đây mua hoa hay sao mà phải đề là “ở đây”, liền bỏ ngay hai chữ “ở đây” đi còn: “Có bán cá”. Lại có người đến bảo bán cá  bán cá chứ có bầy cá ra để khoe đâu, nhà hàng bèn bỏ chữ “có bán” còn lại mỗi chữ: “Cá”. Cuối cùng, khi vị khách vô thấy mùi tanh nên không cần chứ cá nữa, người chủ liền dẹp luôn tấm biển. Đây là bài sự cẩn trọng, suy xét khi làm việc, sự cân nhắc, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của người khác.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )