Tóm tắt truyện Sơn Tinh ,Thủy Tinh bằng lời kể của e từ 8-10 câu, và tóm tắt truyện Sơn Tinh ,Thủy Tinh (KO BẰNG LỜI KỂ CỦA EM NHA !!!)từ 8 – 10 câu.S

Question

Tóm tắt truyện Sơn Tinh ,Thủy Tinh bằng lời kể của e từ 8-10 câu, và tóm tắt truyện Sơn Tinh ,Thủy Tinh (KO BẰNG LỜI KỂ CỦA EM NHA !!!)từ 8 – 10 câu.Sai đề tố cáo nha,dư câu cũng vậy nhen !

in progress 0
Xavia 5 months 2021-08-30T10:23:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:24:51+00:00

  *Đề bài: Tóm tắt truyện Sơn Tinh ,Thủy Tinh bằng lời kể của e từ 8-10 câu

                            Bài làm                                

  1) Vua Hùng thứ 18 kén chồng cho Mị Nương

  2) Thủy Tinh và Sơn Tinh đến cầu hôn

  3) Vua Hùng phán đồ sính lễ

  4) Sơn Tinh mang lễ vật đến trước

  5) Thủy Tinh đến sau, nổi giận đem quân đánh Sơn Tinh

  6) Hai bên đánh nhau hàng tháng trời

  7) Thủy Tinh kiệt sức, rút quân

  8) Hằng năm,Thủy Tinh đều dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều bị thua

                          Chúc bn học tốt! Cho mk ctlhn ik                                          

  0
  2021-08-30T10:25:25+00:00

  – Ngày xưa, thời Hùng Vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần tên là Mị Nương. Vì yêu quý cô con gái hết mực nên ông muốn kén cho cô một người xứng đáng. Vài hôm sau, có hai người đến cầu hôn công chúa Một người là Sơn Tinh – chúa vùng non cao. Một người là Thuỷ Tinh – chúa vùng nước thẳm. Vì không biết chọn ai nên Vua Hùng liền bày cách mang sính lễ tới. Hôm sau, Sơn Tinh đến trước, cưới được Mị Nương. Thủy Tinh đến sau, không cưới được Mị Nương nên tức giận, đem quân đánh Sơn Tinh.  Vì Sơn Tinh quá mạnh nên Thủy Tinh thua, rút quân về. Nhưng thế, lòng thù hận vẫn không nguôi, năm nào TT cũng lại đem quân đi đánh, giành lại Mị Nương nhưng đều thua thảm hại.

  #Nocopy

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )