Tóm tắt bài Dương từ-Hà mậu Hộ mình với ạ………

Question

Tóm tắt bài Dương từ-Hà mậu
Hộ mình với ạ………

in progress 0
Thành Đạt 4 weeks 2021-08-30T15:47:26+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T15:48:49+00:00

    Dương Từ  Hà Mậu là truyện thơ kịch liệt công kích chuyện ẩn mình yên thân vào tôn giáo cho qua ngày như một mối nguy cho đất nước thời bấy giờ. Trải qua cuộc hành trình dài đi tìm chân lý đầy gian khổ, Nguyễn Đình Chiểu đã để cho nhân vật tự “giải mê” rồi trở về trong sự hòa hợp của gia đình, làng nước.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )