Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ? – Trong câu trên có mấy đại từ xưng hô.

Question

Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?
– Trong câu trên có mấy đại từ xưng hô.

in progress 0
Bình An 7 months 2021-06-23T16:34:50+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-06-23T16:35:54+00:00

  trong câu có 2 đại từ xưng hô:

  – Tôi: ngôi thứ nhất, người nói

  – Anh: ngôi thứ 2, người nghe hay người đối diện

  0
  2021-06-23T16:36:21+00:00

  Trong câu “tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ ?” có 3 đại từ xưng hô là: tôi, ông cụ, anh.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )