Toán 8 bài 2 nhân đa thức vs đa thức: . (x + 3).(x² + 3x – 5) . Mn giải hộ e vs ạ Em cảm ơn trc :3

Question

Toán 8 bài 2 nhân đa thức vs đa thức:
.
(x + 3).(x² + 3x – 5)
.
Mn giải hộ e vs ạ
Em cảm ơn trc :3

in progress 0
Linh Đan 1 year 2020-10-18T12:58:50+00:00 3 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:00:45+00:00

  $\text{(x + 3).(x² + 3x – 5)}$
  $\text{=  x.(x² + 3x – 5) + 3.(x² + 3x – 5)}$

  $\text{= x³ + 3x² – 5x + 3x² + 9x – 15}$

  $\text{= x³ + (3x² + 3×2) + (9x – 5x) – 15}$

  $\text{= x³ + 6x² + 4x – 15}$

  0
  2020-10-18T13:00:49+00:00

  Đáp án:

  `= x^3 + 6x^2 + 4x – 15`

  Giải thích các bước giải:

  `(x + 3)(x^2 + 3x -5)`

  `= x(x^2 + 3x – 5) + 3(x^2 + 3x – 5)`

  `= x^3 + 3x^2 – 5x + 3x^2 + 9x – 15`

  `= x^3 + 6x^2 + 4x – 15`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2020-10-18T13:00:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo toán 8 bài 2 nhân đa thức với đa thức các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )