Tờ báo có 24 trang đố em cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của tờ báo

Question

Tờ báo có 24 trang đố em cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của tờ báo

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-04T07:32:57+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T07:33:58+00:00

  Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số

  Từ trang 10 đến trang 24 có 30 chữ số

  => Có tất cả 30+9=39 chữ số

  Nếu thấy hay thì cho mình ctlhn nhé !

   

  0
  2020-11-04T07:34:02+00:00

  $\text{Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số}$

  $\text{Từ trang 10 đến trang 24 có 30 chữ số}$

  $\text{Từ trang 10 đến trang 24 có 30 chữ số}$

  $\text{=>Có tất cả 30+9=39 chữ số}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )