Tính x và y

Question

Tính x và y
tinh-va-y

in progress 0
Kiệt Gia 8 tháng 2020-10-30T00:34:43+00:00 1 Answers 67 views 0

Answers ( )

 1. – Tìm x:

  Ta có: `AB=BE` và `BC║EF`

  `⇒AC=CF`

  `⇒BC` là đường trung bình của ΔAEF

  Ta có `BC=\frac{1}{2}EF`

  `⇒EF=2BC=2.7=14(cm)`

  Vậy `x=14cm`

  – Tìm y:

  Ta có: `BE=GE` và `EF║GH║BC`

  `⇒CF=FH`

  `⇒EF` là đường trung bình của hình thang BCHG

  Ta có `EF=\frac{1}{2}(BC+GH)`

  `14=\frac{1}{2}(7+GH)` 

  `⇒7+GH=28`

  `⇒GH=21(cm)`

  Vậy `y=21cm`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )