Tính từ chỉ đặt điểm tuyệt đối (không thể kết hợp với từ chỉ mức độ )

Question

Tính từ chỉ đặt điểm tuyệt đối (không thể kết hợp với từ chỉ mức độ )

in progress 0
Thu Giang 7 months 2021-06-25T00:11:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-25T00:12:59+00:00

  xanh lè, đen thui, nặng trịch, thơm phức, trắng phau, riêng, chu…..

  0
  2021-06-25T00:13:07+00:00

  – Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối (không thể kết hợp với từ chỉ mức độ). Ví dụ: xanh lè, đen thui, nặng trịch, thơm phức, trắng phau, riêng, chung, phải, trái, chính, phụ, gái, trai, chẵn, lẻ, …

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )