tính tổng sau 2+4+6+8+10

Question

tính tổng sau 2+4+6+8+10

in progress 0
Edana Edana 9 months 2020-10-30T22:10:57+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T22:12:44+00:00

  Đáp án:

  `=30`

  Giải thích các bước giải:

  `2+4+6+8+10`
  `=(2+8)+(4+6)+10`
  `=10+10+10`

  `=10.3`
  `=30`

  0
  2020-10-30T22:12:51+00:00

  2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )