Tính tống S=1+3+5+7….+95+97+99 Nhờ các bạn nhé

Question

Tính tống S=1+3+5+7….+95+97+99
Nhờ các bạn nhé

in progress 0
Adela 1 year 2020-11-22T09:58:29+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T09:59:46+00:00

  Số số hạng là:

  (99-1):2+1=50 số hạng

  Tổng dãy số của S là:

  (99+1):2×50=2500

  Đáp số: 2500

   

  0
  2020-11-22T09:59:53+00:00

  Đáp án:

  `S = 1 + 3 + 5 + … + 97 + 99 = 2500`

  Giải thích các bước giải:

  Dãy trên có:

       `(99 – 1)/2 + 1 = 50` (số)

  Tổng `S` là:

         `[(99 + 1) × 50]/2 = 2500`

  Vậy `S = 1 + 3 + 5 + … + 97 + 99 = 2500`

  Học tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )