Tính tổng: 1. A=2^0+2^1+2^2+2^3+…+2^1010 2. B=1+3+3^2+3^3+…+3^2022

Question

Tính tổng:
1. A=2^0+2^1+2^2+2^3+…+2^1010
2. B=1+3+3^2+3^3+…+3^2022

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-11-03T10:40:35+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:42:29+00:00

  `1. => 2A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^1011`

  `=> 2A-A=2^1011-1`

  `=> A=2^1011-1`

  `2. => 3B=3^1+3^2+3^3+3^4+…+3^2023`

  `=> 3B-B=3^2023-1`

  `=> 2B=3^2023-1`

  `=> B=(3^2023-1)/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )