tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:a,20g KClrong 600g dung dịch.b,75g K2SO4 trong 1500 dung dịch.c,hòa tan 15g NaCl vào 45g nước.d,hòa tan

Question

tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:a,20g KClrong 600g dung dịch.b,75g K2SO4 trong 1500 dung dịch.c,hòa tan 15g NaCl vào 45g nước.d,hòa tan 4,48 lít khí hidro cloruavafo 500g nước

in progress 0
Dâu 6 months 2021-03-25T16:19:45+00:00 3 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-25T16:21:42+00:00

  a) \(C{\% _{KCl}} = \frac{{20}}{{600}} = 3,33\% \)

  b) \(C{\% _{{K_2}S{O_4}}} = \frac{{75}}{{1500}} = 5\% \)

  c) \({m_{dd}} = {m_{NaCl}} + {m_{{H_2}O}} = 15 + 45 = 60{\text{ gam}} \to {\text{C}}{{\text{\% }}_{NaCl}} = \frac{{15}}{{60}} = 25\% \)

  d) \({n_{HCl}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 0,2.36,5 = 7,3{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd}} = 7,3 + 500 = 507,3{\text{ gam}} \to {\text{C}}{{\text{\% }}_{HCl}} = \frac{{7,3}}{{507,3}} = 1,44\% \)

   

  0
  2021-03-25T16:21:45+00:00

  a,c%= $\frac{mct}{mdd}$*100 

  =$\frac{20}{600}$*100=3.3% 

  b,c%=$\frac{mct}{mdd}$*100 

  =$\frac{75}{1500}$*100=5%

  c,m dd=mct+mdm

  =15+45=60(g)

  =>C%= $\frac{15}{60}$*100=25 %

  d,vH2=4.48(litf)=>nH2=$\frac{4.48}{22.4}$=0.2(mol) 

  =>mh2=0.2*2=0.4(g)

  =>mdd=0.4+500=500.4(g)

  =>C%=$\frac{0.4}{500.4}$*100=0.08% 

   

  0
  2021-03-25T16:21:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính nồng độ phần trăm các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )