Tính nồng độ mol của ion H+ của dd CH3COOH 0,1M. Biết hằng số phân ly axit Ka= 1,75.10^-5

Question

Tính nồng độ mol của ion H+ của dd CH3COOH 0,1M. Biết hằng số phân ly axit Ka= 1,75.10^-5

in progress 0
Ngọc Khuê 1 year 2020-11-21T00:54:54+00:00 2 Answers 147 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T00:56:53+00:00

  Đáp án: 

  $[H^+]=1,32\times 10^{-3}\; M$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

              $CH_3COOH\rightleftharpoons CH_3COO^-+H^+$

  Ban đầu:       0,1                       0                     0

  Phân li:          x                         x                      x

  Cân bằng: 0,1 – x                      x                      x

  $K_a=\dfrac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

   $\to 1,75\times 10^{-5}=\dfrac{x^2}{0,1-x}\qquad(*)$

  Vì $CH_3COOH$ là axit yếu $\to x<0,1\to 0,1-x≈0.1$

  Do đó, từ $(*)\to 1,75\times 10^{-5}=\dfrac{x^2}{0,1}$

  $\to x=1,32\times 10^{-3}$

  Vậy $[H^+]=1,32\times 10^{-3}\; M$

  0
  2020-11-21T00:57:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hằng số axit các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )