Tính nồng độ đương lượng của dung dịch H2SO4 20% biết d = 1,14g/ml .

Question

Tính nồng độ đương lượng của dung dịch H2SO4 20% biết d = 1,14g/ml .

in progress 0
Thanh Hà 9 months 2021-04-25T19:43:52+00:00 2 Answers 118 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T19:45:50+00:00

  Đáp án:

  $CN_{H2SO4}$ =4,653

  Giải thích các bước giải:

  + $C_{}$ %=$\frac{mct}{mdd}$ .100%=$\frac{mct}{d.Vdd}$ ,100%   (1)

  – Công thức tính nồng độ đương lượng gram là:  $E_{}$ =$\frac{M}{n}$

  + Trong đó: E là nồng độ đương lượng gram

                      M là khối lượng mol

                      n ( trong trường hợp axit) là số nguyeent tử H trong axit

  ⇒ $E_{H2SO4}$ =$\frac{98}{2}$ = 49       (2)

  – Công thức tính nồng độ đương lượng CN là: $CN_{}$ =$\frac{mct}{E . Vdd}$ x1000     (3)

  + Trong đó: mct là khối lượng chất tan nguyên chất

                      E là nồng độ đương lượng gram

                      Vdd là thể tích dung dịch

  ⇒ Từ (1), (2), (3) ta có: $CN_{H2SO4}$ =$\frac{Vdd. 1,14.20}{49.Vdd.100}$ .1000=4,653

  0
  2021-04-25T19:45:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nồng độ đương lượng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )