Tính nhanh: a, 45 x 5 + 45 x 6 – 45 b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 c, 25 x 8 x 4 x 6

Question

Tính nhanh:
a, 45 x 5 + 45 x 6 – 45
b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18
c, 25 x 8 x 4 x 6

in progress 0
Cherry 10 months 2021-03-24T15:43:13+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T15:45:06+00:00

  a,=45×5+45×6-45×1

  =45×(5+6-1)

  =45×10

  =450

  b,=18×7+18×16-18×14+18×1

  =18×(7+16-14+1)

  =18×10

  =180

  c,=(25×4)×(8×6)

  =100×48

  =4800

   

  0
  2021-03-24T15:45:10+00:00

  Đáp án:

   a) $45 × 5 + 45 × 6 – 45$

     $=45×(5+6-1)$

     $=45×10$

     $=450$

   b) $18 × 7 + 18 × 16 – 18 × 14 + 18$

     $=18×(7+16-14+1)$

     $=18×10$

     $=180$  

   c) $25×8×4×6$  

     $=(25×4)×(8×6)$

     $=100×48$

     $=4800$

   

  0
  2021-03-24T15:45:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 45*5 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )