tinh nhanh 85.12,7+6.3.12,7

Question

tinh nhanh 85.12,7+6.3.12,7

in progress 0
Neala 1 year 2020-10-30T23:51:00+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T23:52:02+00:00

  85.12,7 + 5.3.12,7

   = 12,7.(85 + 5.3)

  = 12,7. ( 85 + 15)

  = 12,7.100 = 1270

  chúc bạn học tốt

  cho mik ctlhn nha

   

  0
  2020-10-30T23:52:24+00:00

  `= 12,7(85+5.3)`

  `= 12,7.100`

  `= 1270`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )