tinh nhanh 8 ×9 × 14 +6 ×7 × 12+19 ×4 ×18

Question

tinh nhanh
8 ×9 × 14 +6 ×7 × 12+19 ×4 ×18

in progress 0
Khải Quang 9 months 2020-10-29T13:13:19+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T13:14:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $ 8 . 9 . 14 + 6 . 7 . 12 + 19 . 4 . 18$
  $= 72 . 14 + 72 . 7 + 19 . 72$
  $= (14 + 7 + 19) . 72$
  $= 40 . 72$
  $= 2880$

  0
  2020-10-29T13:15:04+00:00

  Đáp án:

  `=2880`

  Giải thích các bước giải:

  $ 8 * 9 * 14 + 6* 7 * 12 + 19* 4 * 18$

  $= 72 . 14 + 72 . 7 + 19 . 72$

  $=72* (14 + 7 + 19) $

  $= 72*40$

  $= 2880$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )