Tính nhanh 75- 13- 17+ 25

Question

Tính nhanh
75- 13- 17+ 25

in progress 0
Orla Orla 8 tháng 2020-11-02T06:42:21+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  75 – 13 – 17+ 25

  = 75 + 25 – (17 + 13)

  = 100 – 30

  = 70

  (Có thể em mới học lớp 3 nên không hiểu, chị nói trước nha, sau này lên lớp lớn hơn em sẽ được giáo viên dạy là nếu có dấu trừ trước ngoặc thì các dấu trong ngoặc sẽ thay đổi. VD: trừ sẽ đổi thành cộng, cộng sẽ đổi thành trừ.)

  Cherryết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

 2. Đáp án:  `= 70`

  Lời giải:

  `75 – 13 – 17 + 25`

  `= (75 + 25) – 13 – 17`

  `= 100 – (13 +17)`

  `= 100 – 30`

  `= 70`

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng quy tắc Kết hợp và đổi dấu

   

Leave an answer