Tính lũy thừa: Từ 2 mũ 3 đến 2 mũ 10

Question

Tính lũy thừa:
Từ 2 mũ 3 đến 2 mũ 10

in progress 0
Nick 9 months 2020-10-28T23:42:13+00:00 2 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T23:44:06+00:00

   

  tinh-luy-thua-tu-2-mu-3-den-2-mu-10

  0
  2020-10-28T23:44:08+00:00

  Đáp án:

   2 mũ 3 = 8

  2 mũ 4 = 16

  2 mũ 5 = 32

  2 mũ 6 = 64

  2 mũ 7 = 128

  2 mũ 8 = 256

  2 mũ 9 = 512

  2 mũ 10 = 1024

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )