Tính hợp lí : a, ( -18 + 25 ) – ( 125 – 18 + 25 ) b, 45 . ( 18 – 15 ) -18 . ( 45 + 45 ) Tìm x : 10 – |x – 3| = 16 H

Question

Tính hợp lí :
a, ( -18 + 25 ) – ( 125 – 18 + 25 )
b, 45 . ( 18 – 15 ) -18 . ( 45 + 45 )
Tìm x :
10 – |x – 3| = 16
HELP

in progress 0
Jezebel 10 months 2020-12-02T17:29:01+00:00 3 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T17:30:52+00:00

  Đáp án:

  Tính hợp lí

  a)-125

  b)-1485

  Tìm x :ko có x phù hợp để thỏa mãn

  Giải thích các bước giải:

   a)(-18+25)-(125-18+25)

     =-18+25-125+18-25

     =(-18+18)+(25-25)-125

     =0+0-125

     = -125

  b)45 . (18-15) -18 . (45+45)

    =45 . 3-18.90

    =135-1620

    =-1485

  0
  2020-12-02T17:30:54+00:00

  a,(-18+25)-(125-18+25)

  =-18+25 – 125+18-25

  =(-18+18)+(25-25)-125

  = 0+ 0 -125

  =-125

  b,45.(18-15)-18.(45+45)

  =45.3 -18.90

  =135-1620

  =-1485

  Tìm x

  10-|x-3|=16

        |x-3|=10-16

        |x-3|=-6

  => x-3=6 hoặc x-3= -6

      x=6+3           x= -6+3

      x=9                x=-3

  Vậy x=9 hoặc x= -3

  0
  2020-12-02T17:31:10+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 18*25 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )