Tính hiệu suất nhiệt của động cơ nhiệt biết nhiệt lượng ở nguồn nóng 420,4kJ/kg và nhiệt lượng ở nguồn lạnh 218kJ/kg.

Question

Tính hiệu suất nhiệt của động cơ nhiệt biết nhiệt lượng ở nguồn nóng 420,4kJ/kg và nhiệt lượng ở nguồn lạnh 218kJ/kg.

in progress 0
Khang Minh 2 days 2021-07-22T01:06:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T01:08:28+00:00

  Answer:

  69

  Explanation:

  just because

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )