Tính giá trị của biểu thức Phần c nha

Question

Tính giá trị của biểu thức
Phần c nha
tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-phan-c-nha

in progress 0
King 1 year 2020-11-04T09:03:47+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T09:05:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   C=2^8

  0
  2020-11-04T09:05:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `C=(8^10+4^10)/(8^4+4^11`

  `=[(2^3)^10+(2^2)^10]/[(2^3)^4+(2^2)^11`

  `=(2^30+2^20)/(2^12+2^22`

  `=[2^20×(2^10+1)]/[2^12×(1+2^10)`

  `=2^8`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )