tính giá trị của biểu thức 25^2 . 4^2/ 5^5. (-2)^5

Question

tính giá trị của biểu thức 25^2 . 4^2/ 5^5. (-2)^5

in progress 0
Edana Edana 2 years 2020-11-26T19:48:49+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T19:50:25+00:00

  `(25^2×4^2)/(5^5×(-2)^5)`

  `=(5^4×2^4)/(5^5×(-2)^5)`

  `=(1×1)/(5×(-2))`

  `=1/-10`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2020-11-26T19:50:43+00:00

  25^2 . 4^2/ 5^5. (-2)^5

  =5^4 . 2^4/(-10)^5

  =10^4/(-10)^5

  =10^4/(-10)^4 . (-10)

  =-1/10

   xin ctlhn

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )