Tính giá trị biểu thức ( Áp dụng hằng đẳng thức nếu đc ) a)Q = ( x^3 + 6x^2 + 12x + 8 ) + 3( x^2 + 4x + 4 )y + 3( x + 2)y^2 + y^3 với x + y = 8 b) P =

Question

Tính giá trị biểu thức ( Áp dụng hằng đẳng thức nếu đc )
a)Q = ( x^3 + 6x^2 + 12x + 8 ) + 3( x^2 + 4x + 4 )y + 3( x + 2)y^2 + y^3 với x + y = 8
b) P = (x – 1 )^3 – 4x( x + 1)(x – 1 ) + 3(x – 1)(x^2 + x + 1) với x = -2

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-21T00:54:48+00:00 1 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T00:56:00+00:00

  Đáp án: $a)Q=1000$

               $b)P=-30$

   

  Giải thích các bước giải:

  $a)Q=(x^3+6x^2+12x+8)+3(x^2+4x+4)y+3(x+2)y^2+y^3$

  $=(x^3+3.x^2.2+3.x.2^2+2^3)+3(x^2+2.x.2+2^2).y+3(x+2)y^2+y^3$

  $=(x+2)^3+3(x+2)^2y+3(x+2)y^2+y^3$

  $=(x+2+y)^3$

  $=(8+2)^3=10^3=1000$

  $b)P=(x-1)^3-4x(x+1)(x-1)+3(x-1)(x^2+x+1)$

  $=(x^3-3x^2+3x-1)-4x(x^2-1)+3(x^3-1)$

  $=x^3-3x^2+3x-1-4x^3+4x+3x^3-3$

  $=-3x^2+7x-4$

  $=-3(-2)^2+7(-2)-4$

  $=-30$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )