Tính đến nay, có bao nhiêu người châu Á đoạt giải Nobel Văn học? Ai là người đầu tiên và với tác phẩm nào?

Question

Tính đến nay, có bao nhiêu người châu Á đoạt giải Nobel Văn học? Ai là người đầu tiên và với tác phẩm nào?

in progress 0
Ngọc Diệp 2 days 2021-07-22T16:23:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T16:25:08+00:00

  Cho đến nay, đã có 8 người châu Á đạt giải Nobel

  Rabindranath Tagore là người đầu tiên và với tác phẩm Gitanjali (Thơ dâng) 

  0
  2021-07-22T16:25:19+00:00

  Tính đến nay có 8 người Châu Á đoạt giải Nobel văn học

  Người đầu tiên là Rabindranath Tagore(1861-1941), tác phẩm nổi tiếng nhất là Gitanjali

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )