Tính đạo hàm tại hàm số y= 2x +1 / x-3

Question

Tính đạo hàm tại hàm số y= 2x +1 / x-3

in progress 0
RuslanHeatt 5 months 2021-04-16T20:32:03+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T20:33:18+00:00

  Đáp án: `y’ =\frac{-7}{(x-3)²}`

   

  Giải thích các bước giải:

   Cách 1:

  `y=\frac{2x+1}{x-3}`

  `=> y’ =\frac{(2x+1)’.(x-3) – (x-3)’.(2x+1)}{(x-3)²}`

  `=> y’ =\frac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)²}`

  `=> y’ =\frac{2x-6-2x-1}{(x-3)²}`

  `=> y’ =\frac{-7}{(x-3)²}`

  Cách 2:

  `y=\frac{2x+1}{x-3}`

  `=> y’ =\frac{2.(-3)-1.1}{(x-3)²}`

  `=> y’ =\frac{-7}{(x-3)²}`

  0
  2021-04-16T20:33:31+00:00

  `~rai~`

  \(y=\dfrac{2x+1}{x-3}\\y’=\dfrac{(2x+1)'(x-3)-(x-3)'(2x+1)}{(x-3)^2}\\\Rightarrow y’=\dfrac{2(x-3)-1(2x+1)}{(x-3)^2}\\\Rightarrow y’=\dfrac{2x-6-2x-1}{(x-3)^2}\\\Rightarrow y’=\dfrac{-7}{(x-3)^2}.\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )