Tính đạo hàm giúp em tí

Question

Tính đạo hàm giúp em tí
tinh-dao-ham-giup-em-ti

in progress 0
Diễm Thu 5 months 2021-04-16T20:42:40+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-16T20:44:15+00:00

    $c)y=\left(\dfrac{1-\sin^2x}{1+\sin^2x}\right)^{20}\\ y’=20\left(\dfrac{1-\sin^2x}{1+\sin^2x}\right)^{19}.\dfrac{-2\sin x\cos x(1+\sin^2x)-2\sin x\cos x(1-\sin^2x)}{(1+\sin^2x)^2}\\ =20\left(\dfrac{1-\sin^2x}{1+\sin^2x}\right)^{19}.\dfrac{-4\sin x\cos x)}{(1+\sin^2x)^2}\\ =-40\left(\dfrac{1-\sin^2x}{1+\sin^2x}\right)^{19}.\dfrac{sin 2x}{(1+\sin^2x)^2}\\ d)y=3\cos x+\cos 3x+\cos^33x\\ y’=-3\sin x-3\sin 3x -3\cos^23x.3\sin 3x\\ =-3\sin x-3\sin 3x -9\cos^23x\sin 3x$

     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )