tính chu vi của 1 hình tam giác biết tổng độ dài 2 cạnh nhỏ hơn cạnh lớn là 4cm và tỉ lệ với 3 và 4 và 5mai là nộp bài rồi

Question

tính chu vi của 1 hình tam giác biết tổng độ dài 2 cạnh nhỏ hơn cạnh lớn là 4cm và tỉ lệ với 3 và 4 và 5mai là nộp bài rồi

in progress 0
Neala 8 tháng 2020-10-17T02:35:31+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

 1. Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là `a ; b ; c (cm) [Đk : a;b;c∈N]`

  Ta có : `a/(3) = b/(4) = c/(5)  và  a + b – c = 4 (cm)`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  `a/(3) = b/(4) = c/5 = (a+b-c)/3+4-5 = 4/2 = 2`

  `⇒ a = 2 × 3`

       `b = 2 × 4`

        `c= 2 × 5`

  `⇒a=6  (cm)`

      `b=8  (cm)`

       `c=10  (cm)`

  Chu vi hình tam giác đó là : `6+8+10 = 24  (cm)`

          `Đáp  số: 24  cm`

 2. Bạn tham khảo!
  Gọi độ dài của 3 cạnh hình tam giác là a;b;c (cm); (a;b;c >0)
  Theo bài ra ta có :
  $\dfrac{a}{3}$=$\dfrac{b}{4}$=$\dfrac{c}{5}$ và a+b-c = 4
  Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau ta có :
  $\dfrac{a}{3}$=$\dfrac{b}{4}$=$\dfrac{c}{5}$=$\dfrac{a+b-c}{3+4-5}$=$\dfrac{4}{2}$=2
  $→$ $\dfrac{a}{3}$= 2 $→$ a = 3 . 2 = 6 (cm)
  và $\dfrac{b}{4}$= 2 $→$ b = 4 . 2 = 8 (cm)
  và $\dfrac{c}{5}$= 2 $→$ c = 5 . 2 = 10 (cm)
  Chu vi hình tam giác là :
  $6$ $+$ $8$ $+$ $10$ $=$ $24$ (cm)
  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )