Tính câu sau :3+9+27+………………..+6561.

Question

Tính câu sau :3+9+27+………………..+6561.

in progress 0
Cherry 1 year 2020-10-21T23:57:00+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T23:58:05+00:00

  `A=3+9+27+………………..+6561`

  `A=3^1+3^2+3^3+…+3^8`

  `3A=3^2+3^3+3^4+…+3^8+3^ 9`

  `2A=3^9-3`

  `A=3^9-3:2`

  `19680:2=9840`

   

  0
  2020-10-21T23:58:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $A=3+9+27+…+6561$

  $A=3^1+3^2+3^3+…+3^8$

  $3A=3^2+3^3+3^4+…+3^8+3^9$

  $2A=3^9-3$

  $A=\dfrac{3^9-3}{2}$

  $=\dfrac{19680}{2}=9840$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )