Tính các giá trị lượng giác của góc ∝ biết: 1/sin$\alpha$ =$\frac{ \sqrt[]{5} }{5}$ với 0<$\alpha$<90 2/cos$\alpha$ = $\frac{-3}{4}$ với 90<$\alpha$ <

Question

Tính các giá trị lượng giác của góc ∝ biết:
1/sin$\alpha$ =$\frac{ \sqrt[]{5} }{5}$ với 0<$\alpha$<90 2/cos$\alpha$ = $\frac{-3}{4}$ với 90<$\alpha$ <180 3/tan$\alpha$ = -4 với 90<$\alpha$ <180 4/cot$\alpha$ = 3 với 0<$\alpha$ <90

in progress 0
Adela 1 year 2020-12-18T16:47:53+00:00 3 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-18T16:49:51+00:00

  Đáp án:

  1) alpha = 26.56505118 độ

   2) alpha = 138.5903779

  3)alpha = 104.0362435

  4) alpha = 18.43494882

  Giải thích các bước giải:

   1) bấm shift sin căn5/5

  2)bấm shift cos (-3/4)

  3) bấm máy tính như sau 

  B1: bấm sin

  B2: bấm ALPHA ) rồi lại bấm ) và +

  B3: bấm 4xcos rồi lại bấm ALPHA ) và )

  B4: bấm ALPHA CALC  và bấm số 0

  B5: bấm shift calc và =

  Các bước trên chính là giải PT sin(X)+4cos(X)=0 với ẩn X

  4) vì cot=1/tan nên ta bấm máy tính như sau

  B1:1/(tan(X))=3 

  B2: Shift Calc 

  (Cách bấm tương tự như trên)

   

   

  0
  2020-12-18T16:49:51+00:00

  Đáp án:

   abcdeg

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-12-18T16:49:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bang gia tri luong giac các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )