Tính bằng cách thuận tiện nhất nha

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất nha
tinh-bang-cach-thuan-tien-nhat-nha

in progress 0
Hồng Cúc 9 months 2021-04-24T20:58:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T21:00:42+00:00

  Đáp án:

  – 2/3×10/21×3/2=2/3×3/2×10/21=10/21

  – 22/5×12×5/22=22/5×5/22×12=12

  0
  2021-04-24T21:00:48+00:00

  Đáp án:

  `a)=10/21`

  `b)=12`

  Giải thích các bước giải:

  `a)2/3xx10/21xx3/2`

  `=(2/3xx3/2)xx10/21`

  `=1xx10/21`

  `=10/21`

  `b)22/5xx12xx5/22`

  `=(22/5xx5/22)xx12`

  `=1xx12`

  `=12`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )